Mgr. Jana Křemenová

 

Porodní asistentka, laktační poradkyně, lektorka a produktová specialistka značky Medela

IMG_5826.jpg

 

Absolventka FF UK Praha, pedagogika, psychologie, péče o nemocné

 

Celý profesní život se věnuji pedagogické práci, aplikaci psychologie do životní a profesní praxe člověka, porodní asistenci, profesní přípravě budoucích porodních asistentek, celoživotnímu vzdělávání porodních asistentek a příslušníků dalších nelékařských profesí, poradenství a edukaci. Zabývám se pedagogikou, psychologií, lidskou komunikací, sexuality a reprodukčním zdravím, ošetřovatelskou teorií, prenatální a domácí péčí, alternativním porodnictvím, laktací a kojením.

 

Dále se věnuji poradenství, koučinku, lektorské činnosti, vzdělávání dospělých ve speciáních vzdělávacích programech zaměřených na zvýšení kompetencí zaměstnanců firem v komunikačních dovednostech a v aplikaci psychologie a pedagogiky do praktického života.

 

Svůj pohled na porodnickou péči jsem si rozšířila odbornou stáží v kolébce evropského porodnictví ve Francii, v pařížských porodnicích, při konzultacích s francouzskými porodními asistentkami.

 

Již od roku 1994 se věnuji přípravě žen a jejich partnerů na těhotenství, porod a rodičovství. Vedu také poradnu pro ženy, kde jim pomáhám podpořit sebevědomí a sebehodnocení, vyrovnat se s různými životními situacemi spojenými s výchovou dětí a partnerstvím. Realizuji taktéž výukové programy pro žáky základních a středních škol v rámci reprodukčního zdraví člověka.VZDĚLÁNÍ

 

Kontakt

Mgr. Jana Křemenová
mobil: +420 736 520 479
e-mail: kremen@razdva.cz
(c) design: Marek Ehrenberger | code: Michal Dědek | 2012